VROČE NOVICE
Prejeli smo Zlati grb Občine Kozje

V podjetju Ekod d.o.o. smo ponosni, da smo prejeli Zlati grb Občine Kozje. To je veliko priznanje... več >

Nove spodbude v izgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo.

Z 15.1.2016 so bili sprejeti ukrepi za izgradnjo sončnih elektrarn, namenjenih proizvodnje... več >

Postopek gradnje sončne elektrarne in potrebn

 

Pri postopku gradnje sončne elektrarne in pridobitvi podpore za proizvedeno sončno energijo  je potrebno pridobiti kar nekaj soglasij in dovoljenj.


 

 • Pridobitev lokacijske informacije.


 • Pridobitev informacije o možnosti priključitve ali soglasja za priključitev.
  Informacijo ali soglasje se pridobi pri upravitelju električnega omrežja (elektro distributer, ki upravlja distribucijsko omrežje na omenjenem področju gradnje).


 • Izdelava projektne dokumentacije, tj. Projekta za izvedbo (PZI).


 • Pridobitev soglasja na projekt. Soglasje izda upravitelj električnega omrežja. 


 • Postavitev sončne elektrarne.


 • Pridobitev pogodbe o priključitvi na omrežje. 


 • Pridobitev pogodbe o dostopu do omrežja. 


 • Pridobitev soglasja za poizkusni priklop. Soglasje izda upravitelj električnega omrežja.


 • Izvedba meritev in preizkus delovanja.


 • Pridobitev pogodbe o odkupu električne energije (Elektro, Gen I, Petrol, …) ali Sklepa o uvrstitvi proizvodne naprave v Eko Skupino Centra za podpore (Borzen d. o. o.).


 • Tehnični pregled objekta (opravi upravitelj električnega omrežja).



 • Zanjo vam JARSE izda deklaracijo proizvodne naprave. To vam omogoča, da za proizvedeno elektriko od JARSE zahtevate POTRDILA O IZVORU, s katerimi dokazujete koliko elektrike iz OVE ste proizvedli.


 • Na JARSE naslovite vlogo za izdajo odločbe o dodelitvi podpore. Ta odločba je osnova za sklenitev pogodbe o odkupu električne energije s Centrom za podpore pri Borzen-u in za izplačevanje podpor.

 

INOVATIVNE REŠITVE NA KLJUČ

 

Svetujemo - Projektiramo - Izvedemo





certifikat