img
1. februar 2016

Nove spodbude v izgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo.

img

Z 15.1.2016 so bili sprejeti ukrepi za izgradnjo sončnih elektrarn, namenjenih proizvodnje električne energije za lastno porabo. Največjo dovoljeneo močjo posamezne elektrarne je 11 kVA.

Investitorji imajo po novem možnost z dobaviteljem električne energije skleniti pogodbo o samooskrbi.

 

Po sistemu neto energije se bodo morebitni viški, ki se proizvedejo v osončenih mesecih in čez dan oddajali v omrežje.Manjke električne energije, ki se bodo pojavili ponoči in v zimskih mesecih, pa bomo črpali iz omrežja.

Ob koncu koledarskega leta se bo pri obračunu električne energije in omrežnine upoštevala tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo.

V kolikor bo vaša sončna elektrarna primerno dimenzionirana, bo iz sonca pridobljena električna energija pokrila vso vašo porabo in strošek za električno energijo bo enak nič!

 

Edini strošek je fiksni prispevek na obračunsko moč, ki bo enak, kot ga plačujete sedaj.

Samooskrba z električno energijo je trend, ki je zagotovo prihodnost na področju električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.

 

UREDBA o samooskrbi z električno energijo in obnovljivih virov energije.

 

 

 

VEČ