img
15. april 2024

SUBVENCIJE NET METERING - SONČNE ELEKTRARNE 2024

img

Izkoristite našo pomoč pri ugodnem financiranju in pridobitvi nepovratnih sredstev.

Višina naložbene pomoči :

500,00€  za en kW inštalirane moči naprave  za samooskrbo z baterijskim hranilnikom, oziroma največ 25 % naložbe.

50,00€  za 1 kW inštalirane moči naprave za samooskrbo, oziroma  največ 25% naložbe.

Družba Borzen izvaja podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.