img

RECIKLAŽA

Ker ste izbrali kakovostno opremo za katero nudimo redno vzdrževanje bo vaša sončna elektrarna delovala več let.

Pogosto se pojavljajo vprašanja kaj se zgodi s sončno elektrarno ob koncu njene življenske dobe. Predvsem se ti pomisleki nanašajo na bistvene komponente sončne elektarne. To so fotonapetostni moduli. 

Fotonapetostni moduli vsebujejo materiale, ki jih lahko recikliramo in uporabimo pri proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. 

 

POIŠČITE NAJBLIŽJO LOKACIJO

Izpolnite podatke na naslednjem obrazcu in dobiti boste izpis vam najbližjih prevzemnih mest za iztrošene fotonapetostne module. 

www.pv-cycle.org – PV CYCLE ponuja kolektivne in prilagojene storitve ravnanja z odpadki in pravne skladnosti