img
25. junij 2015

JUNIJ 2015 IZGRADNJA ELEKTRARN ZA LASTNO RABO TIK PRED VRATI!!

Ministrstvo za infrastrokturo je objavilo predlog uredbe, po kateri se predvideva izgradnja mikro elektrarn za lasno rabo, do največje nazivne moči 11Kwh.

Elektrarna se bod priključila po principu neto merjenja električne energije na letnem nivoju.

Investitor bo sončno elektrarno priključil na notranjo električno inštalacijo objekta.

Potrebno bo namestiti le dvosmerni števec. Sprememba soglasja o priklučitvi naj bi bila po predlogu uredbne izdana v sedmih dneh.

Več o tem.